Instrukcijas AS web komplekss:


ASGL web
Kompleksā grāmatvedības uzskaites sistēma online.
ASMT web Realizācijas un marketinga sistēma online (iekļauj sevī E-Shop)
AS shop
Internet veikals
ASRZ web Darba algas aprēķina sistēma ASRZ web
UTIL web AS web kompleksa UTILITIES

Latvija, Rīga, Pīkola iela 29, tālrunis (+371) 29220354

www.assystems.lv